Nowicka, K. (2018). Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 51–63. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4729