Łopaciński, T. . (2018). Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 72–81. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4732