Kołodziej, D. (2018). Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 90–97. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4733