Kotlewski, D. (2018). Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 98–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4734