Kasiewicz, S. (2017). Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 7-21. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7450