Piatkowski, M., Toborowicz, J., & Wolszczak, G. (2017). Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi? . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 22-29. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7454