Rumiński, R. (2017). Uwarunkowania społeczne i ich wpływ na przedsiębiorczość w świetle doświadczeń Stanów Zjednoczonych . Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 77-94. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7456