Jagodzińska-Komar, E. (2017). Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 44(3), 85-93. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4694