Rogowski, W., & Gemra, K. (2019). Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 51–59. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6506