Malinowski, G. (2016). Koniec normalności James K. Galbraith The End of Normal Simon & Schuster, New York 2014, p. 304. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 38(1), 90-93. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1907