Herman, A. (2016). Polska gospodarka – od „kopalnej” do cyfrowej?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 4–7. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1922