Koźminski, A. (2016). Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki zmienią świat. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 9–20. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1923