Herman, A. (2014). Współzależność aksjologii wartości ekonomicznej z metodami jej pomiaru. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 2–2. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1925