Sobiecki, G. (2014). Walut światy równoległe. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 5–17. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1927