Banasik, P. (2014). Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 26–35. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1928