Godlewska, S. (2014). Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 46–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1931