Zimon, D., Gawron-Zimon, Łucja ., & Szczygieł, K. (2014). Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1932