Gerejczyk, K. (2014). Przedsiębiorczość kobiet – aspekt regionalny. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 71–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1933