Bukowska-Piestrzyńska, A. . (2014). Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1934