Rumiński, R. (2014). Architektura chińskiego ekosystemu przedsiębiorczości – rozwój oraz metody finansowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1935