Herman, A. (2014). Gospodarka Polski oparta na innowacjach?. Kwartalnik Nauk O Przedsińôbiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1936