Chrzanowski, I. . (2014). Business ethics and social responsibility in the transition economies. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 27–37. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1937