Gapiński, A. (2020). Strategies for Computer Networks Security. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1939