Godlewska, M. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego rozwoju, przykład Malezji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1940