Johann, M., & Jankowska, M. (2014). Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1941