Marszałek, A. (2014). Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 17–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1944