Mielcarek, P. (2014). Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 49–58. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1945