Zaleski, J. (2014). The logic of patent claims. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 32(3), 66–70. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1946