Orzechowski, R. (2015). Koncepcja nadzoru informacyjnego. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 7–14. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1948