Szymański , W. . (2016). Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 21–28. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1949