Domański , R. . (2016). Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 29–41. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1950