Urbaniak, M. . (2016). Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 43–49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1952