Sidor-Rządkowska, M. . (2016). Wdrażanie programu mentoringu w przedsiębiorstwie – korzyści i zagrożenia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 62–71. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1954