Grycuk, A. . (2016). Bariery w stosowaniu koncepcji lean management. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 72–79. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1955