Gemra, K. . (2016). Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 81–94. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1957