Herman, A. (2015). PKB i poszukiwanie szczęścia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 4–5. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1958