Rzeżacz, A. . (2016). Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 95–104. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959