Herman, A. (2015). Praktyka i czas czynią Mistrza. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 43–55. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1966