Herman, A. (2014). Wykorzystanie zarządzania przez wartości w „dobrym rządzeniu”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 2–2. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1967