Ciesielska, D., & Radło, M.-J. (2014). Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 5–13. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1968