Zaleski, J. (2014). Zarządzanie własnością intelektualną w trakcie jej wdrażania oraz po wdrożeniu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 14–32. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1969