Jabłoński, A. (2014). Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 43–49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1972