Kulpa , W. ., & Zaręba, . L. . (2014). Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 50–61. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1973