Augustyniak, H. ., Łaszek, . J. ., & Waszczuk, J. (2014). Modelling of cycles in the residential real estate market. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 63–77. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1974