Tarasewicz , R. . (2014). Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 78–84. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1975