Walczak, W. . (2014). Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 85–96. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1976