Kałowski, A. (2015). Nowe paradygmaty planowania strategicznego w przedsiębiorstwach. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 57–63. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1977