Kasiewicz, S. (2014). Wizja banku przyszłości. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 98–100. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1978