Cwynar, A. (2014). Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 100–102. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1980