Cichosz, M. ., Nowicka , . K. ., & Pluta-Zaremba , . A. . (2020). Czy logistyka może rewitalizować miasto?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 23(2), 85–93. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2009