Cichosz, M., Nowicka , K., & Pluta-Zaremba , A. (2020). Czy logistyka może rewitalizować miasto?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 23(2), 85-93. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2009